Dny víry: Dominikánská misie v ústeckých ulicích

Milena Davídková 27.července 2018

 

V týdnu od 23. července do 29. července 2018 probíhala dominikánská misie s názvem Dny víry v Ústí nad Labem. Během týdenní misie fotografové zachytávali svými fotoaparáty rozličné momenty a zážitky této evangelizační akce.
Ve fotogalerii si tak můžete prohlédnout nedělní vernisáž výstavy fotografií Karla Šimona Hlavatého OP, one man show „František blázen“ s vyprávěním o sv. Františkovi, a také můžete zahlédnout okamžiky z pondělní přednášky Efrema Jindráčka OP, profesora filosofie Filosofické fakulty římské Papežské university sv. Tomáše Akvinského, v sále Sinaj na ústeckém arciděkanství. V úterním programu se mohli zúčastnění zaposlouchat do varhanního koncertu „Skladby a improvizace na gregoriánský chorál“, na kterém vystoupili Petr Chaloupský hrou na varhany se zpěvem (baryton) a Marie Chaloupská - Mrvová (soprán) - Ave maris Stella. Ve středu fotografové zaznamenali chvíle Nikodémovy noci v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Čtvrtečním večerem se nesl Kostelním náměstím akustický koncert Ládi Křížka, zároveň bylo možné se na ulici setkávat s misionáři, kteří sdíleli svou zkušenost víry. V pátečním večeru představilo hudební sdružení Tov Toda svůj koncert Hodů la adonáj a celý program zakončilo v sobotu promítání filmu "Psi páně aneb sněz ten film" - netradičního dokumentu o Řádu bratří kazatelů - dominikánů ve Veřejném sále Hraničář. Závěrečnou mši v kostele Nanebevzetí Panny Marie celebroval Pavel Mayer OP, koncelebroval ústecký arciděkan P. Miroslav Šimáček.

22. - 26. července 2018, Dny víry, Ústí nad Labem

Foto: Ing. Jan Rosenauer (černobílé fotografie z divadelního představení: Karel Šimon Hlavatý OP)

Foto: Jana Chadimová (Člověk a víra)