Do jezuitského kostela v Litoměřicích se opět vrací bohoslužba

Jana Michálková 29.března 2016

Do jezuitského kostela v Litoměřicích se opět vrací bohoslužba Zveme na poutní mši svatou do jezuitského kostela Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích. Koná se v pondělí 4. dubna 2016 od 18 hodin a jejím hlavním celebrantem bude biskup Jan Baxant.

 

Po půlstoletí se do jezuitského kostela Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích vrátily bohoslužby. V pondělí 4. dubna 2016 od 18 hodin na místě, které dnes slouží potřebám Severočeské galerie výtvarného umění, zazní Boží slovo. Hlavním celebrantem poutní mše svaté bude litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

Poprvé po pěti desítkách let se tu mše svatá konala loni, v den slavnosti Zvěstování Páně, tj. události, které je kostel zasvěcený. Po roce se biskup Jan Baxant na toto ojedinělé místo vrací, aby si spolu s věřícími připomněl událost, kdy byl k Panně Marii poslán archanděl Gabriel, aby jí řekl, že počne a porodí syna, a dá mu jméno Ježíš.

Kostel Zvěstování Panny Marie je významnou barokní památkou, postavenou architektem Octaviem Broggiem v letech 1701 až 1731. Chrám má za sebou pestrou historii, dnes není ve vlastnictví církve, jsou zde pořádány výstavy výtvarného umění a koncerty.

„Původně byl postaven pouze pro jezuitský řád. Po josefínské církevní reformě, kdy byl řád zrušen, byl používán jako pivovarský sklad. Začátkem 19. století byl celý zdejší jezuitský areál znovu využíván jako kněžský seminář, a proto byl kostel znovu vysvěcen. Bohoslužby v něm ještě v 50. letech 20. století sloužili Mons. Josef Poul (později rektor kněžského bohosloveckého semináře v Litoměřicích) a další kněží, uvedl biskupský vikář pro pastoraci Martin Davídek.

V letech 1965-1975 kostel využívala galerie jako depozitáře a restaurátorské a truhlářské dílny. Poté byl předán Okresnímu národnímu výboru v Litoměřicích, který jej začal adaptovat pro účely okresního archivu. Severočeská galerie výtvarného umění kostel znovu využívá od roku 1992.

 

2015

Snímek z loňské poutní mše svaté, jejím hlavním celebrantem byl biskup Jan Baxant. Foto: Jana Michálková