Do katedrály se vrátil zrestaurovaný obraz od Karla Škréty

Jana Michálková 12.prosince 2013

instalace zrestaurovaného obrazu Svatý Vojtěch (ze souboru pěti oltářních pláten vytvořených českým barokním malířem Karlem Škrétou pro katedrálu sv. Štěpána), restaurátor MgA. Adam Pokorný, Ph.D., 12. prosince 2013, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice