Do katedrály se vrátil zrestaurovaný obraz od Karla Škréty

Jana Michálková 12.prosince 2013

Do katedrály se vrátil zrestaurovaný obraz od Karla ŠkrétySoubor pěti oltářních pláten českého barokního malíře Karla Škréty vytvořený pro katedrálu sv. Štěpána v Litoměřicích je opět kompletní. Po zrestaurování se do katedrály nyní vrátil i poslední z nich, oltářní obraz Svatý Vojtěch. Na původní místo byl instalován ve čtvrtek 12. prosince 2013.

 

Restaurování plátna proběhlo ve dvou etapách - v loňském a letošním roce. Hrazeno bylo z Programu restaurování movitých kulturních památek Ministerstva kultury ČR. Celkové náklady činily téměř 160 tisíc korun. Spoluúčast farnosti, kterou je Římskokatolická dómská farnost u sv. Štěpána v Litoměřicích coby vlastník tohoto vzácného uměleckého díla, tvořila zhruba deset procent této částky.

Obraz sv. Vojtěcha restauroval akademický malíř-restaurátor Adam Pokorný. Na rozdíl od postupů, které zvolili ostatní restaurátoři při obnově pláten Škrétova litoměřického cyklu, použil modernější technologii.

Během první etapy byla zajištěna uvolněná malba a proveden restaurátorský průzkum, obraz byl sejmut z rámu, očištěn, zpevněn a nažehlen na nové plátno. Během druhé etapy z něj byly sejmuty přemalby a nevyhovující tmely, poté byl nově vytmelen, retušován a byl na něj nanesen závěrečný lak.

„S výsledkem jsme spokojeni. Jsme rádi, že v tomto případě byly uplatněny soudobé restaurátorské postupy. Vážíme si práce mistra Pokorného, který své zkušenosti nabyl mimo jiné i během stáží v Itálii, zhodnotil výsledek práce restaurátora probošt litoměřické katedrální kapituly a dómský farář Jiří Hladík. „Především mám radost z toho, že to, co se mi zdálo ještě před pěti lety při mém jmenování dómským farářem v Litoměřicích téměř neuskutečnitelné, se podařilo - že je tento vzácný soubor Škrétových pláten, která jsou navíc značných rozměrů, restaurován, jistě téměř po sto letech, dodal.

 

Soubor oltářních pláten od Karla Škréty v litoměřické katedrále představuje nejrozsáhlejší zakázku, kterou kdy škrétovský ateliér dodal mimo Prahu. V českém prostředí nebylo v té době obvyklé, aby se výzdoba všech oltářů nově postaveného kostela zadávala jedinému umělci. Tato skutečnost svědčí o vysoké prestiži Karla Škréty, stejně jako o důvěře, jíž se malíř těšil u objednavatele obrazů, prvního litoměřického biskupa Maxmiliána Rudolfa Schleinitze.

Restaurování Škrétova cyklu probíhalo od roku 2009, kdy byla tři plátna restaurována před chystanou pražskou výstavou „Karel Škréta (1610 - 1674): Doba a dílo. Ta byla pořádána u příležitosti 400. výročí malířova narození. Jednalo se o hlavní oltářní obraz „Ukamenování sv. Štěpána a dva obrazy z bočních oltářů - „Sv. Petr a Pavel„Smrt sv. Václava. Následně bylo restaurováno i čtvrté plátno - „Archanděl Rafael se sv. Tobiášem.

 

MgA. Adam Pokorný, Ph.D., akademický restaurátor, v současné době pracuje v Národní galerii Praha a působí rovněž na Akademii výtvarných umění Praha. Studoval mj. v Itálii, před nedávnem se vrátil ze stáže v Londýně. Restauroval např. obrazy Karla Škréty, Petra Brandla nebo Hanse von Aachena.