Do lenešického kostela se vrátily mše svaté

Jana Michálková 25.dubna 2013

Do lenešického kostela se vrátily mše svaté V částečně obnoveném kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích, jehož věž se zřítila v roce 2008, se v neděli 21. dubna 2013 konala za účasti litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta první mše svatá. Po několikaleté odmlce tak budou ve zdejším kostele opět slouženy pravidelné bohoslužby.

 

První mše svaté, která se tu po letech opět konala, se účastnily čtyři desítky lidí z Lenešic, Loun a okolí. Nechyběli ani členové občanského sdružení Lenos - lenešický okrašlovací spolek, které se na obnově kostela podílí.

Zdejší kněz, postoloprtský děkan P. Rudolf Prey, v souvislosti se stavem kostela sice označil farnost za nemocnou, vyjádřil však naději, že se postupně, zároveň s obnovou kostela, uzdravuje.

Mons. Baxant poděkoval všem dobrovolníkům za to, že již pět let projevují dobrou vůli a že díky jejich úsilí a pomoci bude moci být kostel opraven. „Kde je dobrá vůle, tam dílo nekončí, ale pokračuje. Přijel jsem, abych vás ve vaší iniciativě a dobrých úmyslech povzbudil a vyjádřil vám vděčnost. Nám samým by se to nepodařilo, řekl biskup a započaté dílo požehnal.

V homilii připomněl, že je neděle Dobrého pastýře, a poukázal na to, že dobrým pastýřem je každý člověk, který pomáhá druhým i přes obtíže a za cenu osobních obětí. V souvislosti se slovy Pána Ježíše „Nepřítel bude chtít vás vyrvat z rukou Božích upozornil, abychom chápali a prožívali svůj život s vědomím ,nenaivity´: Boží dílo se násilím neprosazuje, přesto se proti němu kladou nástrahy. „I když se nás leccos z toho dotkne, z Boží ruky nemůže nikdo nic vyrvat, i kdyby chtěl. Kéž by toto bylo pro nás povzbuzením, řekl biskup.

Kostel sv. Šimona a Judy, původně románský, byl upraven v r. 1539, přestavěn byl barokně v r. 1666. Kostel je jednolodní stavba z kamenného zdiva s hranolovou věží. V červenci 2008 se věž kostela zřítila. Do záchrany kostela se zapojilo o. s. Lenos, u jehož vzniku stáli bratři Zdeněk a Jiří Plačkovi.

V současné době je věž lenešického kostela vystavěna do úrovně prvního patra (vyzděná kruchta). „Pro letošní rok máme odvážný cíl - dostavět obvodové zdivo po úroveň krovu a dostavět druhé patro věže, řekl Zdeněk Plaček. Jak optimisticky dodal, věž by tu opět mohla stát odhadem do pěti let; podle toho, kolik finančních prostředků se každým rokem podaří zajistit. „Celý kostel jako takový by mohl být zcela opraven do zhruba deseti let, dodal.

Po mši sv. následovala prohlídka rozestavěné věže, při níž biskup poznamenal, že je dílem překvapen a potěšen. Setkání poté pokračovalo v prostorách fary.

V kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích se nyní budou mše sv. konat pravidelně, a to každou neděli od 10.30 hodin. Ve farní kapli pak v obvyklém čase ve středu.

Průběh obnovy kostela je zveřejněn na internetových stránkách děkanství Postoloprty (http://postoloprty.farnost.cz/) a o. s. Lenos (www.lenos.cz).