Do letošní Noci kostelů je v litoměřické diecézi přihlášeno již více než 200 objektů

Milena Davídková 3.dubna 2022

Za první dva měsíce od začátku přihlašování do Noci kostelů 2022 přihlásili pořadatelé z farností a sborů v litoměřické diecézi více než 200 sakrálních objektů. V letošním ročníku je v celé České republice aktuálně přihlášeno 987 kostelů a modliteben s 1180 programy. Přihlašování však ještě nekončí, každý den počet přihlášených objektů stoupá…

Návštěvníci tradiční akce, která se bude konat v pátek 10. června 2022, se mohou těšit na bohaté programy, které pro ně pořadatelé již nyní připravují. Aktuální informace jsou soustředěny na webu: nockostelu.cz

V litoměřické diecézi bude i letos k dispozici tištěná programová brožura tzv. „Poutnický pas“, kde najdou návštěvníci bližší informace k jednotlivým objektům a také prostor pro otisk poutnického razítka.

Přihlášení do Noci kostelů

173629

Další objekty je stále možné přihlásit přes elektronický formulář na této adrese:

www.nockostelu.cz/prihlaskakostely
Motto Noci kostelů 2022 zní:

Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou NOC mu budu zpívat a chválit ho.

Letošní motto Noci kostelů je vybráno z biblické knihy Žalmů. Žalmy jsou náboženské písně starozákonního Izraele, které vyzpívávají chvály, prosby a díkůvzdání tak, jak vytryskly ze srdce autorů na základě jejich osobních zkušeností. Po staletí se stávaly, a stávají se i dnes, inspirací pro modlitbu v různých životních situacích.

Autor Žalmu 42 popisuje svoje soužení, které na něj doléhá: výčitky a zesměšnění jeho přátel, touha po Bohu, smutek a samota. V těchto chvílích se ptá: Bože, proč na mě zapomínáš? Proč je smutná má duše? …Někdy máme i my podobné otázky: PROČ?, kterými se obracíme na Boha.

Pisatel prožívá smutnou přítomnost v odloučenosti od Boha. Jeho duše “žízní” po Bohu. Jeho výkřiky se v žalmu postupně mění v modlitbu. Posilou je mu minulá radostná zkušenost s Bohem, mimo jiné s návštěvou bohoslužby v chrámu. Je to zkušenost i nás křesťanů, je to zážitek Boha, který je nám blízký, i když ho třeba necítíme. Bůh se s námi může setkat v kráse chrámu, v kráse bohoslužby, ale i v našich bolestných zkušenostech, slabostech a ranách. Úzkostný výkřik je pohybem k někomu druhému. Někdy je to začátek cesty od egoistického „Já“, cesty do vztahu k „ty“- k bližnímu, cesty do vztahu k „Ty“ - k Bohu.

Ať jste v radosti či smutku, ať zakoušíte krásu či ošklivost, přeji vám, ať nejen o letošní Noci kostelů nacházíte odpovědi na vaše otázky: PROČ? Ať nacházíte Boha, který je nám blízký. Jak řekl Origenes: „Hledání Boha ze strany člověka je zápas, který nikdy nekončí, protože je vždycky možný pokrok.“

Roman Kubín, římskokatolický kněz

Těšíme se na vás. 

Kontakt na koordinátorku v litoměřické diecézi: Milena Davídková, e-mail: nockostelu@dltm.cz

Seznam všech kostelů
 aktuálně přihlášených do Noci kostelů 2022 v litoměřické diecézi najdete zde