Do liběšického kostela bylo nově umístěno torzo sochy Panny Marie

Jana Michálková 14.února 2013

Do liběšického kostela bylo nově umístěno torzo sochy Panny MarieSocha Panny Marie ze souboru šesti soch na ohradní zdi kostela Nanebevzetí P. Marie v Liběšicích na Litoměřicku byla ve středu 13. února 2013 umístěna do interiéru kostela. Zrestaurované torzo sochy o váze zhruba půl tuny přestěhoval jeřáb v odpoledních hodinách.

 

V loňském roce byla socha restaurována. Náklady činily 140 220 Kč, z toho 120 000 Kč poskytlo Ministerstvo kultury ČR z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, zbytek doplatila Římskokatolická farnost Liběšice.

„Socha Panny Marie byla původně umístěna na ohradní zídce u západního schodiště kostela a byla součástí architektonicky pojatého sousoší Zvěstování Panně Marii, archanděl Gabriel je umístěn na protější části schodiště. Nacházela se v havarijním stavu, její původní modelace se téměř nezachovala. Při minulých restaurátorských zásazích byl chybějící povrch domodelován cementovým materiálem, který již neplnil svou funkci a ohrožoval původní kamenný materiál. V závazném stanovisku Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče Městského úřadu v Litoměřicích bylo farnosti doporučeno sochu nahradit v exteriéru sekanou kopií a originální sochu po galerijním restaurování umístit v interiéru liběšického kostela, uvedla diecézní konzervátorka Biskupství litoměřického Mgr. Lada Hlaváčková.

Vzácnou raně barokní pískovcovou sochu Panny Marie restauroval akademický sochař a restaurátor Martin Široký z Prahy. Ten také vytvořil její plastickou rekonstrukci v sochařské hlíně, formu a sádrový odlitek, který bude sloužit jako model pro sekanou kopii sochy. Její cena se však pohybuje ve výši téměř 350 tisíc korun.

„Bohužel rozpočet na sekanou kopii přesahuje možnosti Římskokatolické farnosti Liběšice, financování proto bude nutné zajistit z více zdrojů. Prostřednictvím Biskupství litoměřického již byli osloveni rodáci z Liběšic žijící v Německu a bylo podáno několik žádostí o dotace, uvedla Mgr. Hlaváčková.

Pomoci by tak mohli dobrovolní dárci, firmy či jednotlivci, kterým není osud této památky lhostejný. Ten, kdo by tak chtěl učinit, může poslat finanční příspěvek na účet ŘKF Liběšice: 2654077399/0800 variabilní symbol 52118.

Všem dárcům, kteří pomohou, děkujeme!

Kopie sochy Panny Marie má být vysekána z hořického jemnozrnného pískovce, kamenosochařské práce by pravděpodobně probíhaly dva roky. Vážit by měla přibližně jednu tunu.

 

Liběšice,

Stav sochy před demontáží.

 

Liběšice,

Stav po plastické rekonstrukci. Foto Martin Široký

 

Liběšice,

Liběšice, foto z farní pamětnice (1922). Socha P. Marie na chodišti u kostela (vlevo).