Do Litoměřic dorazilo betlémské světlo

Dominik Faustus 16.prosince 2023

V sobotu 16. prosince 2023 dorazilo na nádraží Litoměřice město betlémské světlo, které po České republice takto rozvážejí skautští kurýři. V Litoměřicích na nádraží na betlémské světlo čekali jak skauti, tak i hasiči či někteří další, kteří chtějí šířit tento betlémský plamínek tam, kam koleje nevedou. Lidé si mohou přijít pro betlémské světlo do kostelů, skautských kluboven, komunitních center či knihoven, na vlaková nádraží, radnice a další veřejná místa. Bližší informace naleznou zájemci na webu www.betlemskesvetlo.cz Za litoměřické biskupství převzal od skautů betlémské světlo na nádraží generální vikář Mons. Martin Davídek, který jej přinesl na biskupskou rezidenci, do Domova seniorů Charity Litoměřice na Dómském pahorku a do Biskupského pivovaru. Tradice betlémského světla, které putuje Evropou, se zrodila v roce 1986 v Rakousku. Cílem je šířit zároveň s plamínkem myšlenku pokoje, přátelství a míru. Pro ty, kdo věří v Krista, je betlémské světlo symbolem naděje a světla, jež překonává tmu. V České republice se tato tradice ujala po pádu komunistického režimu a již více než 30 let se o betlémské světlo starají skauti. Ať betlémské světlo ozařuje srdce všech lidí.

Sobota 16. prosince 2023, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus