Do litoměřické diecéze zavítal kolínský arcibiskup Joachim kardinál Meisner

Jana Michálková, Marie Koscelníková 17.června 2010

Do litoměřické diecéze zavítal kolínský arcibiskup Joachim kardinál MeisnerNa návštěvu litoměřické diecéze zavítal ve dnech 16. až 18. června 2010 vzácný host - kardinál Joachim Meisner, arcibiskup v Kolíně nad Rýnem. V Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích se ve čtvrtek 17. června setkal s kněžími působícími v litoměřické diecézi.

 

Kněžský den s kardinálem Joachimem Meisnerem se koná v závěru Roku kněží, vyhlášeném Svatým otcem Benediktem XVI. na období od 19. 6. 2009 do 19. 6. 2010 (resp. 11. 6. 2010). Setkání v Hejnicích se účastnil Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Dominik Duka, OP, arcibiskup pražský, předseda České biskupské konference, a Mons. Diego Causero, arcibiskup, apoštolský nuncius v České republice.

V pátek 18. června kardinál Meisner požehná nově opravenou budovu biskupské kurie v Litoměřicích. Kolínské arcibiskupství věnovalo na její rekonstrukci nemalý finanční příspěvek. Zároveň se setká s pracovníky Biskupství litoměřického.

 

Kardinál Joachim Meisner projevil přání navštívit litoměřickou diecézi už na začátku roku 2009. Do svého diáře si mohl tuto cestu pro velké množství jiných povinností zařadit až nyní.

Podle slov generálního vikáře litoměřické diecéze P. Stanislava Přibyla, CSsR, má mít pobyt pana kardinála tři hlavní body:  kněžský den v Hejnicích, návštěvu hřbitova v Litoměřicích a setkání se zaměstnanci Biskupství litoměřického a požehnání nově opraveného objektu biskupské kurie. Další body programu se budou řídit podle jeho osobních přání.

„Pan kardinál Joachim Meisner přichází jako starý známý, jako dobrý přítel, jako člověk, který nás má opravdu rád. Přichází jako pravdivý pastýř, jako ten, který chce pomoci. Jeho návštěva je pro nás velmi významná. Sám pochází ze Sudet a moc dobře tyto vysídlené kraje zná. Má k nám, Čechům, ale i k ostatním slovanským národům zvláštní vztah už z dob komunismu. K litoměřické diecézi, ale i k jiným diecézím, které potřebovaly pomoci, má vřelý vztah nejen společenský, ale opravdu konkrétně pomohl na mnoha místech, řekl generální vikář P. Stanislav Přibyl.

 

Kardinál Joachim Meisner se narodil v roce 1933 ve Vratislavi. Ve druhé světové válce padl jeho otec. V roce 1945 byla celá rodina vyhnána ze Slezska. Přesídlila do Körneru v Durynsku -  kraje, který byl velice silně protestantský. Vystudoval filosofii a teologii. V roce 1962 přijal kněžské svěcení v Erfurtu. V roce 1975 byl vysvěcen na biskupa a stal se světícím biskupem v Erfurtu. Tajně, v době komunismu, světil kněze z Československa. V roce 1983 byl jmenován kardinálem. V roce 1988 byl jmenován arcibiskupem v Kolíně nad Rýnem. Kardinál Meisner je předsedou Komise  pro liturgické otázky Německé biskupské konference, Podkomise pro vztahy NBK se střední a východní Evropou a nadace Renovabis, která byla založena,  aby finančně pomáhala církvím v postkomunistických zemích. V roce 1998 mu byl propůjčen Řád bílého lva III. třídy České republiky. (www.rodinaonline.cz, Bedřiška Kotmelová)