Do Lorety Rumburk se v létě vrátili restaurátoři

Mgr. Klára Mágrová, projektová manažerka ŘKF – děkanství Rumburk 4.srpna 2016

Do Lorety Rumburk se v létě vrátili restaurátoři V barokní kulturní památce Loreta Rumburk se návštěvníci mohou od července setkat s restaurátory. Letošní obnova zahrne záchranu levé chodby ambitu, od kaple Pražského Jezulátka po kapli sv. Josefa.

 

Po čištění a tmelení defektů přichází na řadu retuše a restaurování dekorativní výmalby. Na klenební pasy, strop a stěny se do října letošního roku vrátí mimo jiné geometricky ztvárněné rostlinné motivy se zlacenými detaily. Na sloupech se odkryla původní barevnost. Starší vrstvy prozradily, že v minulosti se na nich vystřídala barva černá, hnědá i žlutá. Vrací se na ně i původní imitace mramoru. O vybraných dnech mohou návštěvníci sledovat restaurátora při práci. Restaurátorské práce probíhají za běžného provozu, návštěvnický okruh není omezen. Obnovu Lorety Rumburk ve výši 895 000 Kč v roce 2016 podpořilo Ministerstvo kultury, Město Rumburk, Biskupství litoměřické a Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk.

Křížová chodba obklopující loretánskou kapli Panny Marie pochází z let 1743-1755. Autor stavebních plánů ambitu a vstupní budovy není znám. Jisté je, že se nevyužily plány z 18. století vypracované architektem Johannem Lucasem Hildebrandtem. Ty byly zamítnuty pro přílišnou nákladnost a pompéznost. Stavbu hradil diplomat a císařský generál Václav Josef z Liechtensteinu. Stropy ambitu pokrývají více než sto let staré malby se scénami ze života Panny Marie, stěny pak iluzivní výmalba. V letech 1899-1902 malby vytvořil akademický malíř Josef Neumann ml. a jeho otec Josef Neumann z Horního Jindřichova u Rumburku podle grafického cyklu Mariin život od malíře Josefa Führicha.

 

Celoročně přístupná Loreta Rumburk ve vlastnictví Římskokatolické farnosti - děkanství Rumburk se obnovuje od roku 1996. Záchranné práce k letošnímu roku přišly na 27,769 mil. Kč. Práce na restaurování dekorativní výmalby křížové chodby a nárožních kaplí kolem lorety začaly v roce 2012, dokončeny mají být v příštím roce. Dosavadní restaurování křížové chodby přibližují návštěvníkům Lorety Rumburk fotografie výchozího stavu a dobové snímky. Návštěvníci si je mohou prohlédnout přímo před zachráněnými prostory. Na budoucí restaurování čeká vlastní Svatá chýše z let 1704-1707 a klášterní kostel sv. Vavřince z let 1683-1690.

Rumburská loretánská kaple byla postavena počátkem 18. století podle plánů architekta Johanna Lucase Hildebrandta na základě přání Antona Floriana knížete z Liechtensteinu jako svobodná poutní kaple. Správa loretánské kaple byla svěřena řeholníkům z kapucínského kláštera u sv. Vavřince. Ti se o rozlehlé mariánské poutní místo starali do roku 1950, kdy byl jejich klášter násilím zrušen a loretánská kaple byla převedena do správy rumburského děkanství. Sakrální památka je přístupná celoročně. Pro návštěvníky vedle prohlídek připravuje výstavy, koncerty a doprovodné kulturní akce. V roce 2013 se ve vstupní budově Lorety vybudovala česko-německá Expozice církevního umění Šluknovska.

 

1_Loreta

3_Loreta

2_Loreta

Průběh restaurování dekorativní výmalby ambitu Lorety v červenci a srpnu 2016. Foto: Klára Mágrová

Snímek v úvodu textu: Loretánská kaple  s ambitem v Rumburku s restaurovanou fasádou vnitřního nádvoří. Foto: Jiří Stejskal