Do Noci kostelů v litoměřické diecézi se letos přihlásil rekordní počet 243 objektů

Milena Davídková 6.června 2022

14. ročník Noci kostelů se uskuteční v pátek 10. června 2022, kdy se opět po roce otevřou brány mnoha objektů, aby mohli návštěvníci z řad široké veřejnosti prožít večer v netradiční atmosféře sakrálního prostředí.

Letošní ročník je v počtu přihlášených kostelů, kaplí a modliteben rekordní. V celé České republice se zapojilo do akce okolo 1700 objektů s více než 6700 programy. Také na severu Čech v litoměřické diecézi bylo k dnešnímu dni přihlášeno rekordních 243 kostelů, což je téměř o 30 objektů více než v roce minulém.

„Stává se, že některá bohoslužebná místa jsou zpřístupněna právě jen pro tuto příležitost, jiná místa mohou být jako nová objevena Vámi při Vaší nápaditosti a zdravé lidské zvídavosti hledat a nacházet něco dosud pro Vás neznámého. I tím je „Noc kostelů“ krásná a užitečná. Poskytuje pro návštěvy chrámů výjimečný čas, jsou připraveny poučné a podstatu křesťanství vysvětlující programy, přibližují se i kulturní hodnoty křesťanské hudby, stavitelství, malířství i sochařství.“  Slova adresovaná návštěvníkům Noci kostelů, která můžeme číst v pozdravu litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta, pod jehož záštitou akce na severu Čech probíhá. Záštitu nad akcí převzal také hejtman Libereckého kraje Martin Půta.


Pozvání generálního vikáře litoměřické diecéze v regionální televizi Litoměřicko24 

Návštěvníci Noci kostelů si mohou vybírat mezi různorodými programy, které pořadatelé již několik měsíců pečlivě připravují. Na své si přijdou obdivovatelé architektury, milovníci hudby, poezie, historie a zkrátka nepřijdou ani rodiny s dětmi, pro které jsou na mnoha místech připraveny speciální programy. Nebude chybět ani možnost otištění poutních razítek na památku. K Noci kostelů neodmyslitelně patří zahájení zvoněním kostelních zvonů, zapálení svíčky za blízké, možnost rozhovoru s duchovním, ztišení či modlitba za město i svět. K letošním netradičním nabídkám patří např. šachový turnaj k Noci kostelů, který připravují v Bílém Potoce na Liberecku.

Návštěvníkům se otevřou i prostory, které byly v posledních letech nepřístupné z důvodu jejich rekonstrukcí, patří mezi ně např. kostel cisterciáckého kláštera v Oseku u Duchcova nebo poutní areál v Horní Polici. Úplně poprvé bude možné při Noci kostelů navštívit např. kostel na zámku v Konojedech, kostely v Třebenicích, Medvědicích, Slunečné, Jiříkově nebo Novém Městě pod Smrkem. Svůj prostor dostává i zaniklý kostel sv. Barbory ve Valkeřicích, na jehož původním místě probíhají od roku 2021 vykopávky.

Tematicky se Noc kostelů připojuje k Mezinárodnímu roku skla vyhlášenému UNESCO a k osobě Jana Ámose Komenského, jehož život a dílo se připomíná poslední tři roky díky kulatým výročím jeho narození a úmrtí.

Stále živou sklářskou tradici v Libereckém kraji návštěvníkům připomenou výstavou a ukázkami výroby skla např. v Křišťálovém chrámu v Kunraticích u Cvikova nebo v nedalekém Kamenickém Šenově, kde bude otevřen kostel i sousední sklářské muzeum. Zajímavé překvapení ze sklářského světa chystají odhalit také v Jítravě. Na pestrobarevné okenní vitráže se však mohou těšit návštěvníci Noci kostelů nejen na Liberecku, ale i v dalších krajích České republiky.

182227Pro snadnou orientaci a vyhledávání kostelů s programy slouží návštěvníkům průběžně aktualizovaná webová stránka nockostelu.cz
Od minulého roku je k dispozici také mobilní aplikace Noc kostelů. Nyní už je možné stáhnout si zdarma aplikaci pro systém Android i Apple.

182226V Severních Čechách (v Ústeckém, Libereckém a Středočeském kraji) je možné používat také tištěnou programovou brožuru, která bude k dispozici na většině míst konání akce nebo je možné si ji stáhnout ve formátu pdf z webu nockostelu.cz/tiskoviny

Noc kostelů je znamením živé spolupráce křesťanských církví, která zaceluje rány vzniklé v minulých staletích. Letos myslíme i na ukrajinské rodiny s dětmi na území naší republiky a srdečně je také zveme k návštěvě otevřených chrámů.

Velmi si vážíme toho, že díky návštěvníkům je Noc kostelů tolik oblíbená. Jsme rádi, že v letošním roce se můžeme vrátit k tradičnímu setkávání bez omezení.

Těšíme se na vaši návštěvu. Užijte si svou Noc kostelů!

Kontakt: Milena Davídková, koordinátorka Noci kostelů za litoměřickou diecézi
E-mail:    nockostelu@dltm.cz


Projekt
NOC KOSTELŮ se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Libereckého kraje
182228