Doba adventní - doba rorátní

Milena Davídková 2.prosince 2020

Během adventní doby se konají i v této době, kdy svět bojuje s pandemií, rorátní ranní mariánské mše. Roráty své označení získaly z introitu adventní votivní mše svaté k Panně Marii. Tato mše začíná v latině slovy: „Rorate coeli desuper“, česky pak: „Rosu dejte, nebesa, shůry“. Přestože letos je doprovod zpěvem silně omezen, do řady kostelů v litoměřické diecézi na tyto ranní mariánské mše přicházejí věřící, jak to můžeme vidět např. na fotografiích z kostela sv. Jakuba v Litoměřicích. Prožívání doby adventní s Matkou Boží ať nás přivádí k bližšímu spojení s jejím synem Ježíšem Kristem.

Kostel sv. Jakuba, Litoměřice

Foto: Jitka Kindlová