Dobrovolníci oživují kostel v Třebívlicích

Jana Michálková 2.října 2017

Litoměřický biskup Jan Baxant navštívil v podvečer svátku sv. Václava ve středu 27. září 2017 Třebívlice na Lovosicku, kde při slavnostní svatováclavské poutní bohoslužbě posvětil tamní farní kostel. Ocenil tak úsilí a dobrou vůli dobrovolníků, kteří se za uplynulý rok pod vedením Zbyňka Zemana, jednoho z tamních obyvatel obce, opakovaně sešli, aby kostel sv. Václava po několika letech, kdy byl uzavřený, vyčistili, uklidili a opět připravili ke slavení liturgie. Prostory, kde se při mši svaté setkávala s Bohem i baronka Ulrika von Levetzow, dcera majitele třebívlického panství, kterou pojilo přátelství se spisovatelem a básníkem Johannem Wolfgangem Goethem, tak po delší době opět ožívají.

Mons. Baxant osobně poděkoval všem, kteří zde přiložili ruku k dílu. „Za každou dobrou věcí je Pán Bůh, on ale má v nás lidem své nástroje. Jsem dojat tím, jak jste spojili ruce dohromady, a přál bych si, abyste v tom pokračovali a vzali tento Dům Boží za svůj,“ řekl biskup. V kázání pak poukázal na příkladu sv. Václava na důležitost meziosobních vztahů a služby ve prospěch druhých a zdůraznil, že slova hýbají, ale příklady táhnou.

Setkání s litoměřickým biskupem pokračovalo v prostorách třebívlické fary, kam její současná majitelka pozvala všechny účastníky slavnosti k přátelskému agapé.

Koncelebranty mše svaté byli R.D. Tomasz Dziedzic, farář z Třebenic, do jehož farního obvodu spadá třebívlická farnost, a P. Frank McManus, kněz působící v Ederney, hrabství Fermanagh v Severním Irsku.

Fotogalerii ze slavnosti si můžete prohlédnout zde