Dobrovolníci zachránili mariánskou kapli

Admin WP 15.května 2017

Doslova z ruin povstala barokní kaplička ve Vědlicích u Úštěka na Litoměřicku. Díky dobrovolníkům byla zbořená kaple obnovena a při první pouti, která se zde konala 8. května 2017, ji při mši svaté požehnal a Panně Marii, Prostřednici všech milostí, zasvětil generální vikář Mons. Martin Davídek.

Historie kaple sahá do 18. století, kdy byla vybudována na popud zdejšího mlynáře Franze Horna. Traduje se, že ji nechal postavit po tragické smrti své manželky, kterou u mlýna přejel koňský povoz. Podle soupisu drobných sakrálních památek z roku 1835 tvořil její tehdejší výzdobu obraz bičovaného Krista a nástěnné malby zobrazující jeho mučení, na stropě pak uzavřené korunováním Panny Marie. Podle informací spolku Slunný mlýn, který obnovu kaple zajistil, nebyla tato výmalba pro vesnické kaple typická a svědčí přinejmenším o značné sumě peněz, kterou musel mlynář Horn na její výstavbu věnovat.

Oprava kapličky probíhala v loňském roce za pomoci dotace Ministerstva zemědělství. I přesto, že se jedná o soukromou stavbu, byla majitelem opravena ve veřejném zájmu. Po vysvěcení bude sloužit jak k bohoslužebným účelům, tak jako jeden z cílů pro návštěvníky tohoto kraje. Letos v lednu byla vydána její turistická vizitka. Kaplička byla přihlášena do soutěže Památka roku 2016, kterou pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, a postoupila až do závěrečného finále.

Fotogalerii ze slavnosti si můžete prohlédnout zde.