Dolní Ročov zažil poutní slavnost

Dominik Faustus 19.srpna 2020

V neděli 16. srpna 2020 od 10 hodin se v Dolním Ročově uskutečnila poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mši svatou koncelebroval osobní arciděkan P. Werner Horák, koncelebrovali P. Vít Machek, správce lounské farnosti, a P. Petr Fiala, vojenský kaplan a major Armády České republiky (rektor posádkového kostela Jana Nepomuckého na Hradčanech). Během bohoslužby byla požehnána nově restaurovaná kamenná mřížka s kovovými dvířky a hudební doprovod zajistil Lounský chrámový sbor se svými sólisty.

Neděle 16. srpna 2020, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Dolní Ročov

Foto: Jiří Vopálenský