Domácí hospic sv. Terezie v Chomutově oslavil první narozeniny

Dominik Faustus 13.května 2022

Ve čtvrtek 12. května 2022 od 17 hodin se v chomutovské galerii LURAGO uskutečnila oslava prvního roku fungování služeb Domácího hospice sv. Terezie. Kromě paní ředitelky Mgr. Petry Stanislavy Meinlschmidtové, jejího týmu odborníků a dobrovolníků se slavnostního večera zúčastnili také přední představitelé litoměřické diecéze, biskup Mons. Jan Baxant, generální vikář Mons. Martin Davídek, dále správce chomutovské farnosti R.D. Alois Heger a okrskový vikář R.D. Marcin Saj. Patronko chomutovského hospice sv. Terezie z Lisieux, ochraňuj a přimlouvej se u Pána za úspěch této dobročinné organizace.

Čtvrtek 12. května 2022, galerie LURAGO, Chomutov

Foto: Dominik Faustus