Dominikáni v Ústí nad Labem – 400 let historie

Jana Michálková 28.dubna 2017

V letošním roce si Ústí nad Labem připomíná jubileum 400 let od příchodu dominikánů do města. Zveme vás na výstavu „Dominikáni v Ústí nad Labem – 400 let historie“, která mapuje několik základních etap od založení zdejšího dominikánského kláštera až po jeho zrušení. Probíhá v kostele sv. Vojtěcha do 30. 6. 2017 (otevírací doba: út–ne 9.00–18.00 hodin). 

K počátkům konventu a stavebnímu vývoji dominikánského kostela sv. Vojtěcha odkazuje podle slov kurátorky výstavy Martiny Vodákové několik vystavených listin ze 17. a 18. století. Expozice se z velké části věnuje prostoru klášterního kostela sv. Vojtěcha. Dnes zcela prázdný vyrabovaný kostel ve výstavě znovu ožívá, a to díky historickým fotografiím a vystaveným plastikám. Každodenní život a působení ústeckých dominikánů připomíná řada exponátů a dobové fotografie. K tragickým událostem roku 1950 odkazují vystavené unikátní dokumenty, které připomínají dění v roce 1950, kdy byl klášter v rámci akce K násilně přepaden, bratři byli vyvezeni a majetek rozkraden.

Podklady k vytvoření výstavy pochází částečně z fondu Muzea města Ústí nad Labem. Velkou část exponátů a materiálů zapůjčila Česká dominikánská provincie (ve spolupráci se SOkA Litoměřice), NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, Archiv města Ústí nad Labem a Biskupství litoměřické. S organizací výstavy zásadně pomohlo místní sdružení dominikánských terciářů v Ústí nad Labem a Česká kongregace sester dominikánek.

Biskupství litoměřické na výstavu poskytlo dvě knihy ze 70. let 19. století, které jsou na titulních listech opatřeny vlastnickými razítky ústeckého dominikánského kláštera. Knihy z dominikánské knihovny v Ústí jsou velmi vzácné, zachovalo se jich jen minimum. Většina knihovny je v současné době nezvěstná.

V sobotu 29. dubna jste zváni na besedu s dominikánem P. Janem Rajlichem, která bude probíhat v ústeckém muzeu od 16.00 hodin. Připraven bude doprovodný program pro děti a komentovaná prohlídka výstavy. Vstup na akci bude volný. Od 18.00 hodin následuje prohlídka kostela sv. Vojtěcha s nešporami a od 19.00 hodin agapé v dominikánském klášteře. Vstup na akci je volný.


Komentovaná prohlídka výstavy v kostele sv. Vojtěcha je plánována na 13. června 2017.Dominikáni v Ústí nad Labem – 400 let historie

Kostel sv. Vojtěcha, 6. 4. – 30. 6. 2017

Otevírací doba výstavy: út–ne 9.00–18.00

Vstupné: základní 50 Kč, rodinné 100 Kč, školní skupiny 30 Kč. Děti od 3 let a senioři nad 70 let mají vstup zdarma.


Plakát ke stažení zde: