Dopis ČBK státním činitelům v souvislosti s povodní

Jana Michálková 9.srpna 2010

Dopis ČBK státním činitelům v souvislosti s povodníArcibiskup Dominik Duka OP, předseda České biskupské konference (ČBK), a arcibiskup Jan Graubner, delegát ČBK pro práci Charity, zaslali představitelům státu dopis s poděkováním za podporu oblastí postižených povodní ze strany státu.

Praha: Arcibiskup Dominik Duka a arcibiskup Jan Graubner zaslali prezidentovi republiky, premiérovi, ministrovi vnitra, ministrovi obrany,hejtmanovi Libereckého kraje a hejtmance Ústeckého kraje dopis, v němž vyjádřili poděkování za projev velké účasti postiženým povodním v severních Čechách, mezi kterými se nalézá i značný počet věřících naší římskokatolické církve.

Česká biskupská konference se po včerejších telefonických konzultacích připojuje k podpoře regionů, zasažených přírodní katastrofou, a to především prostřednictvím a díky České katolické charitě nejen v rámci Litoměřické diecéze, kde se nalézají postižené oblasti, ale připojí se i další diecézní charity. Rovněž tak se připojí celostátní sdružení České katolické charity. Nejedná se jen o finanční pomoc, ale i o nasazení potřebné techniky jako jsou např. vysoušecí agregáty a o pomoc dobrovolníků při úklidu a očistě.

První dny jako vždy patří profesionálním zásahovým jednotkám a teprve potom mohou nastoupit dobrovolníci z našich řad. Sdělujeme tímto, že naši charitativní pracovníci jsou k této pomoci připraveni, říkají v dopise předseda a místopředseda ČBK.