Kongregace pro klérus: Dopis kněžím u příležitosti Světového dne modliteb za posvěcení kněží

Jana Michálková 15.června 2012

Kongregace pro klérus: Dopis kněžím u příležitosti Světového dne modliteb za posvěcení kněžíDnes, o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, slavíme Světový den modliteb za posvěcení kněží. V příloze zveřejňujeme list vatikánské Kongregace pro klérus, publikovaný kněžím.

 

Drazí kněží,

o následující slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (která připadá na 15. června 2012) budeme jako obvykle slavit „Světový den modliteb za posvěcení kněží.

Slovo Písma „To je Boží vůle: vaše posvěcení (1 Sol 4,3) se sice obrací ke všem křesťanům, ale zvláště se týká nás kněží, kteří jsme přijali výzvu nejen „posvěcovat sebe, ale také stávat se „služebníky posvěcování i pro své bratry.

V našem případě se tato „Boží vůle znásobila a rozrostla do nekonečna, neboť ji můžeme a máme poslouchat při každé jednotlivé službě, kterou vykonáváme.

Naším podivuhodným osudem je to, že nemůžeme posvěcovat sebe, aniž bychom pracovali na svatosti svých bratří, a nemůžeme pracovat na svatosti svých bratří, aniž bychom předtím i nyní pracovali na svojí svatosti.

Když blahoslavený Jan Pavel II. uváděl církev do nového tisíciletí, připomínal nám normalitu takového „ideálu dokonalosti, který má být předkládán hned a všem: „Ptát se katechumena: ‚Chceš přijmout křest?‘ znamená zároveň otázku: ‚Chceš se stát svatým?‘

V den našeho kněžského svěcení tato otázka, stejná jako při křtu, nepochybně zaznívala v našem srdci znova a opět si žádala naši osobní odpověď. Ale dostali jsme ji také proto, abychom se s ní dokázali obracet i na naše věřící a uchovávali její krásu a cennost.

 

Celý text v příloze: Kongregace pro klérus, Dopis kněžím.pdf