Dopis litoměřického biskupa Jana Baxanta duchovním správcům litoměřické diecéze ke sbírce pro Haiti

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický 23.ledna 2010

Dopis litoměřického biskupa Jana Baxanta duchovním správcům litoměřické diecéze ke sbírce pro Haiti

 

Vážení duchovní správcové,

posílám Vám v příloze dopis předsedy ČBK Mons. Jana Graubnera o vyhlášení sbírky na Haiti, která se má konat 24.1.2010.  Vzhledem k vážnosti situace na Haiti Vás žádám, abyste této sbírce věnovali pozornost a uskutečnili ji. Plánovaná sbírka na církevní školství, která je ohlášená na neděli 24.1., se proto přesouvá na neděli 31.1.2010. Vybranou částku poukažte na č. ú. biskupství:  1002148329/0800, variabilní symbol 99999, co nejdříve, nejlépe do 1.2.2010.

 

Děkuji za pomoc a pochopení

 

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický

 

 

dopis předsedy ČBK Mons. Jana Graubnera ve formátu PDF ke stažení