Dopis litoměřického biskupa kněžím a jáhnům na Zelený čtvrtek 2020

Milena Davídková 9.dubna 2020

99348

Ve čtvrtek Svatého týdne se v dopoledních hodinách obvykle koná svěcení olejů a obnova kněžských závazků při mši svaté, tzv. Misse chrismatis, kde jsou kněží a jáhni shromážděni se svým biskupem. V letošním roce biskupové světí oleje, které se pak budou používat při bohoslužbách, bez účasti kněží a jáhnů. 
Podle Vademecum pro kněze se obnova kněžských závazků při této mši vynechá a kněží mohou své kněžské závazky obnovit formou soukromé modlitby ve svých farnostech při večerní mši na památku Večeře Páně, popř. při nešporách.

Dopis litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta kněžím a jáhnům k Zelenému čtvrtku 2020:
99352 99353 99354

Příloha ke stažení: Dopis litoměřického biskupa kněžím a jáhnům na Zelený čtvrtek 2020