Dopis litoměřického biskupa všem katechumenům

Milena Davídková 31.března 2020

Litoměřice, 31. března 2020

DOPIS
všem katechumenům,
nám tak drahým sestrám a bratřím v Kristu,
kteří se připravují na přijetí svátosti křtu


Drazí moji a naši přátelé v Kristu, sestry a bratři,

v těchto dnech se tímto dopisem obracím především na Vás, kteří jste se několik měsíců, možná let, připravovali na rozhodující okamžik svého života, na přijetí svátosti křtu, abyste se tím stali našimi rodinnými příbuznými v Ježíšově církvi právě o letošních Velikonocích. Možná, že jste už prošli všemi skrutinii, které mají předcházet samotný křest. A nyní, téměř v „cíli“ Vašeho křesťanského úsilí a žízně po Kristu, se Vám okamžik udělení a přijetí iniciačních svátostí, tedy křtu a event. biřmování, vzdaluje. Všichni víme proč. A všichni jistě trpělivě s nadějí prosíme našeho Pána za nemocné, jejich ošetřovatele, i za ty, kteří rozhodují o životech druhých lidí. Karanténní situace nouzového stavu nás nyní zavazuje k tomu, abychom, žel Bohu, Váš křest odložili na dobu, ve které se bude moci sejít celé společenství Vaší farnosti, Vaší vlastní rodiny, Vašich přátel a známých. Váš katechumenát se prodlouží o určitý čas. Prosím Vás všechny, prožijte tento čas neplánované prodlevy ještě intenzivněji, s ještě vroucnější touhou po Vašem i našem Pánu, Bratru a Příteli. Bolestná skutečnost tohoto odkladu nás všechny vede k tomu, abychom na Vás nezapomněli, ba naopak, abychom ještě více na Vás mysleli. Ze svědectví Vašich duchovních správců a těch, kteří se na přípravě k Vašemu křtu podíleli, je mi známo, že se Vaše láska k Vykupiteli vůbec neztratila. Pevně věřím, že v této době prodlouženého očekávání se Váš vztah ke Kristu ještě prohloubí a bude nadále zrát. Modlím se za Vás.

Na přímluvu Panny Marie, Ježíšovy i naší Matky, Vám Bůh žehnej! Těším se na setkání s Vámi, budoucími šťastnými křesťany.
Váš Mons. Jan BAXANT
biskup litoměřický

99177

 

 Příloha ke stažení: Dopis všem katechumenům