Dopis mladým biskupa Jana Baxanta

Hana Klára Němečková 21.května 2012

Dopis mladým biskupa Jana Baxanta5. celostátní setkání mládeže proběhne ve dnech 14. – 19. srpna 2012 ve Žďáru nad Sázavou. Pro letošní ročník bylo vybráno motto „Ovocem Ducha je láska, radost a pokoj…“ (Gal 5,22). Přinášíme vám dopis, který nejen naší mládeži adresuje Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický.

 

Milí mladí přátelé,

s mnohými z vás jsem se setkal před Květnou nedělí. Dnes vám píši, abych vás pozval na Celostátní setkání mládeže, které se bude konat od 14. do 19. srpna letošního roku ve Žďáře nad Sázavou.

Často se o vás říká, že jste nadějí. Proč? Stojíte na začátku své životní cesty, máte možnost svět budovat na jiných základech, než jak to udělaly generace, které vás předešly. Budete-li mít odvahu budovat svůj život na Bohu a jeho principech, naplníte to, po čem opravdu toužíte. Spojíte-li se s Ježíšem, najdete-li v církvi své konkrétní místo a své přátele, pak se mnoho z toho, o čem sníte, uskuteční. Byla by škoda, kdybyste tuto šanci promarnili a jednou pouze vzpomínali na idealismus mládí. Leží před vámi veliké výzvy.

Ve Žďáře budeme mít možnost přemýšlet o slovech evangelia, snažit se podle nich žít a zakusit blízkost Ježíšovy přítomnosti podle příslibu: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tak jsem já uprostřed nich (Mt 18,20). V tomto společenství najdeme odvahu, ke které je třeba se vzájemně povzbuzovat.

Všichni víte, jakému tragickému ohrožení je vystavena rodina, která je kmenovou buňkou, ve které se žije láska, předává život a vychovávají děti. Společnost je tak silná, jak kvalitní má rodiny. Z tohoto důvodu zvu na setkání mládeže i vás rodiny. Přijeďte se svými dětmi především v sobotu 18. srpna na Pouť rodin. Svou přítomností povzbudíte mladé, aby neměli strach z rozhodnutí dát lásce mezi mužem a ženou naplnění ve svátosti manželství a aby byli ochotni věnovat svou životní energii přijetí a výchově svých dětí. Všichni víme, že bez kvalitních rodin nebudeme mít ani dostatek kněžských a duchovních povolání.

Obracím se též na vás, bratři a sestry všech věkových kategorií. Pomozte mladým, aby se setkání zúčastnili, podpořte je finančně například prostřednictví sbírky Magnetka na Žďár a hlavně, spojme se v modlitbě, aby Bůh setkání požehnal a mladým lidem umožnil, aby se s ním setkali a poznali, že uprostřed církve je možné najít mnoho inspirativního. Kéž se setkání stane novou evangelizací, svědectvím pro náš národ, že křesťanství není věcí minulosti, že je možné i dnes potkat Krista.

Děkuji všem, dospělým i mladým, kteří setkání připravují a snaží se svoji aktivitu inspirovat Božím slovem.

Milí mladí, těším se na srpnové setkání s vámi.

Váš biskup + Jan

 

Setkání je určeno pro každého mladého od 14 let, který chce prožít několik dní ve společenství věřících lidí. Jeho součástí budou katecheze biskupů, mše svaté, chvíle ticha a modlitby, ale také kultura, výlety, sport, přednášky, semináře, Pouť rodin nebo brigáda pro město.

Cena za celé setkání je 1100,- Kč (950,- Kč pro toho, kdo se přihlásí a setkání uhradí do 31. května 2012).

Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu světových dní mládeže a koná se v České republice přibližně jednou za pět let.

Podrobnosti na diecézním centru mládeže www.dcml.cz nebo na oficiálním webu setkání zdar2012.signaly.cz.

 

Dopis Mons. Jana Baxanta, pozvánka na 5. celostátní setkání mládeže, Žďár n. Sázavou.pdf