Dopis předsedů ČBK, ERC a FŽO prezidentovi ČR

Jana Michálková 3.září 2012

Dopis předsedů ČBK, ERC a FŽO prezidentovi ČRPřinášíme v plném znění dopis předsedů České biskupské konference, Ekumenické rady církví a Federace židovských obcí zaslaný 31. srpna 2012 prezidentovi ČR Václavu Klausovi. Dopis se týká legislativního procesu zákona o majetkovém narovnání.

 

Vážený pane prezidente!

Dovolujeme si Vás oslovit jako zástupci tří velkých skupin - České biskupské konference, Ekumenické rady církví a Federace židovských obcí - které sdružují převážnou většinu věřících v této zemi.

Zákon o vypořádání majetkových vztahů mezi státem, církvemi a náboženskými společnostmi se vrací ze Senátu Parlamentu ČR do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k hlasování, které by mohlo uvést v život při kladném výsledku léta odkládané řešení, na němž se dohodla vláda této země a všechny zúčastněné církve a náboženské společnosti. Neschválení tohoto zákona by bylo promarněním příležitosti k vzájemné dohodě patrně na řadu dalších let. Rádi bychom, abyste jako prezident České republiky po eventuálním kladném hlasování o tomto zákoně připojil svůj podpis.
Je nám známo, že tak můžete učinit jedině v případě, kdy budou vyvráceny pochybnosti o prolomení hranice 25. únor 1948. Nemůžeme v této chvíli učinit nic jiného, než Vás osobně ujistit, že z naší strany tento zákon nikdy nebude takto interpretován. Důležitým signálem k tomuto jasnému a setrvalému postoji je i prohlášení Federace židovských obcí, v němž je uvedeno, že „není považováno za nezbytné, aby se otázka arizovaného majetku (v dosavadním držení státu) řešila prostřednictvím tohoto zákona.

V otázce záruk jste se, vážený pane prezidente, obrátil na pana předsedu vlády a jeho místopředsedy. Přesto i my považujeme za nutné učinit toto prohlášení a věříme, že Vám tímto usnadníme rozhodování v problému, který má ve společnosti velký ohlas, byť způsobený malou informovaností spoluobčanů.

kardinál Dominik Duka OP
předseda České biskupské konference

Mgr. Joel Ruml
předseda Ekumenické rady církví

Jiří Daníček
předseda Federace židovských obcí

 

Dopis prezidenta arcibiskupovi pražskému Dominiku Dukovi a předsedovi Ekumenické rady církví Joelu Rumlovi