dotaznik-synoda-o-rodine

Dotazník k mimořádné synodě o rodině

V průběhu listopadu 2013 byl farnostem e-mailem rozeslán dotazník k mimořádné synodě o rodině v roce 2014, který by měl umožnit místním církvím, aby se aktivně zúčastnily na přípravě mimořádné synody, jejímž cílem je hlásat evangelium při současných výzvách týkajících se rodiny.

Dotazník je poměrně obsáhlý a požaduje po respondentech formulované odpovědi, celkem 38 otázek se týká osmi oblastí:

  1. Rozšíření Písma svatého a církevního magisteria o rodině
  2. Manželství podle přirozeného zákona
  3. Pastorace rodiny v kontextu evangelizace
  4. Pastorace, která čelí některým těžkým manželským situacím
  5. Svazky osob stejného pohlaví
  6. Výchova dětí v situacích neregulérního manželství
  7. Otevřenost manželů pro život
  8. Vztah mezi rodinou a osobou

V průvodním dopise se říká, že „dotazník požaduje odpovědi lidí žijících v rodinách, z jejich praxe. Nejedná se o statistický průzkum! Jde o to získat skutečné údaje a podněty, zcela konkrétní návrhy v souladu s katolickým učením prostřednictvím naprosto lidského přístupu, vnímavého pro rozličné situace. Církev je matkou, která má ráda všechny své syny a dcery, především pak ty, kteří se nacházejí v obtížích, zraněné a zasažené bolestí a nepřízní.“

 

Dotazník je možné stáhnout zde. Vyplněné dotazníky je třeba odeslat nejpozději do 6. prosince 2013 na Biskupství litoměřické poštou nebo e-mailem na marek@dltm.cz.