Dožínkové poděkování za úrodu v Brništi

Dominik Faustus 11.září 2023

V sobotu 9. září 2023 se od 12 hodin konalo v kostele sv. Mikuláše dožínkové poděkování za letošní úrodu. Na krajskou dožínkovou slavnost v Brništi přijel i liberecký hejtman Martin Půta, který se starostou obce Michalem Vinšem a dalšími představiteli veřejného života podržel dožínkový věnec, který požehnal Mons. Martin Davídek. Následně pak vyšel dožínkový průvod na místní výstaviště, kde krajská dožínková slavnost pokračovala bohatým kulturním programem. Bohu, který živí svůj lid a dal mu i letos bohatou úrodu, budiž chvála nyní i navěky.

Sobota 9. září 2023, kostel sv. Mikuláše, Brniště

Foto: Dominik Faustus