Druhá edice internetových exercicií lectio divina

Milena Davídková 26.ledna 2021

Více než sto čtyřicet účastníků exercicií lectio divina se učilo šest dní čerpat síly z Božího slova.

130238 130237 130239Ve dnech 17.–23. ledna 2021 se konaly už 2. exercicie lectio divina online. Organizovali je kněží pallotini jako jednu z evangelizačních akcí Centra Božího milosrdenství ve Slavkovicích. Jejich tématem byla „Panna Maria, ikona spásy“. Metodu modlitby v rytmu lectio divina účastníkům přiblížil O. Martin Sedloň, OMI. „Víra znamená objevit působení Boha v našem životě, je to Boží slovo v nás; a my jsme ve středu Božího zájmu stejně, jak to bylo v životě Marie,“ řekl O. Martin v úvodu k rozjímání evangelia. Účastníky exercicií provázela čtrnáctičlenná skupina duchovních průvodců, kněží a řeholních sester z Česka, Slovenska a Itálie, s nimiž mohli denně online hovořit, a využít tak jejich rady. Tuto podobu duchovního doprovázení využilo v exerciciích 56 osob. Programem exercicii bylo každodenní uvedení do modlitby na kanále YouTube, individuální meditace Božího slova a vše doplňovala mše svatá přenášená z poutního kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích. Boží slovo bylo přenášeno online, tak bylo možné vyhnout se koronavirovým omezením. Přišlo do domovů účastníků a nalezlo místo v jejich srdcích přes všední pracovní a rodinné povinnosti. Ti, kteří se účastnili tohoto typu exercicií poprvé, se seznámili s novým způsobem modlitby, jiní mohli prohloubit svůj vztah se Slovem a všichni společně objevit pravdu, jak se Boží slovo „stává tělem“ a uskutečňuje se v jejich životě.

Zahajovací přednáška a denní uvádění do modlitby jsou dostupné na kanále YouTube: lectio divina CZ. Díky tomu stále existuje možnost je využít a v libovolné době si individuální exercicie udělat doma.

O. Paweł Pruszyński, SAC 
(TZ, 26. ledna 2021)