Duchovní cvičení pro kněze v Diecézním domě v Litoměřicích

Dominik Faustus 21.listopadu 2023

V týdnu od 20. listopadu 2023 probíhají v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích exercicie pro kněze. Tato duchovní cvičení probíhají pod vedením exercitátora jezuity P. Vojtěcha Suchého. Přejeme kněžím, aby načerpali mnoho duchovních sil pro službu Božímu království.

Úterý 21. listopadu 2023, Diecézní dům kardinála Trochty, Litoměřice 

Foto: Martin Davídek, Jerzy Szwarc