Duchovní dárek pro Svatého otce Františka

ordinariát 10.prosince 2016

Papež František bude mít 80. narozeniny.

V sobotu 17. prosince t.r. si papež František připomene své 80. narozeniny. Vytrvale při každé příležitosti prosí o modlitby. Věnujme mu v ten den duchovní dárek: pomodleme se na něho modlitbu "Pod ochranu tvou se utíkáme", modlitbu Páně "Otče náš" a přidejme i jakýkoliv skutek sebezáporu. Děkuji všem! + Jan

Foto: Roman Albrecht/Člověk a víra