Duchovní se společně setkali s představiteli Libereckého kraje

Jana Michálková 26.září 2017

Historicky první setkání římskokatolických duchovních působících ve farnostech na území Libereckého kraje s jeho představiteli se uskutečnilo v druhé polovině září v budově Krajského úřadu v Liberci. Tématem schůzky, které se mj. účastnil liberecký hejtman Martin Půta a generální vikář litoměřické diecéze Mons. Martin Davídek, byla památková péče, církevní památky a možnosti spolupráce v rámci cestovního ruchu. Krajští úředníci představili dotační programy, které Liberecký kraj poskytuje na kulturní programy a obnovu kulturních památek, záměry kraje v oblasti cestovního ruchu a některé projekty, kde se daří městům, obcím a spolkům s farnostmi dobře spolupracovat. V diskusi pak obě strany reagovaly na vznesené podněty.

„Liberecký kraj vnímá farnosti v kraji jako důležité nejen z duchovního hlediska, ale také z pohledu života místních obyvatel. Kostel je místem pro setkání člověka s Bohem, ale také místem pro setkání lidí. Také z hlediska rozvoje cestovního ruchu jsou kostely klíčovým prvkem v krajině. Rádi bychom se s faráři postupně domluvili na tom, že budou kostely v kraji otevřené alespoň v jednom stejném dnu v týdnu. Víme, že bude třeba spolupráce ze strany obcí a místních lidí, a jsme připraveni být těmto dohodám nápomocni,“ říká Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Jedním z příkladů dobré praxe je projekt „Jablonecké kostely otevřeny“, jenž podle slov Petra Beitla,  primátora Jablonce nad Nisou, město ve spolupráci s tamními církvemi úspěšně pořádá již deset let. Jana Doubková, jedna ze zakládajících členek Spolku pro obnovu kostela v Horní Řasnici, poukázala především na to, že se podařilo dlouhodobě uzavřený kostel otevřít a jeho postupná obnova nese první ovoce: do kostela se vrátil zrestaurovaný oltář, slouží se zde příležitostné bohoslužby a konají koncerty.

Litoměřické biskupství podrobněji představilo projekt Via Sacra, který už dvanáct let propojuje duchovní a kulturní centra evropského významu v trojzemí Čech, Horní Lužice a Dolního Slezska. V letošním roce byla zahájena transformace projektu s cílem česká zastavení v Jablonném, Hejnicích, Českém Dubu, Mnichově Hradišti, Horní Polici, Rumburku a Broumově sdružit ve spolek, jehož partnery by mohly být město Liberec s Libereckým krajem a Biskupstvím litoměřickým.

Duchovní ocenili především lidskou rovinu setkání, to, že se mohli s představiteli kraje takto osobně vůbec setkat a sedět s nimi tzv. u jednoho stolu.

„Pro mne to bylo přínosné setkání, které utvrdilo moji naději v tom, že věci se ubírají dobrým směrem a že spolupráce mezi farností, krajem a městem je možná,“ sdělil P. Pavel Mayer OP, děkan z Jablonného v Podještědí, do jehož správy patří také kostel Nejsvětější Trojice v Petrovicích, který prochází v posledních letech zásadní obnovou. Jedna z nejzničenějších památek Libereckého kraje ležící v hraniční obci na pomezí České republiky a Německa má být do budoucna místem setkávání Čechů a Němců – místem, kam se vrátí nejen bohoslužby, ale i koncerty, výstavy a divadelní představení jako nový duchovní obsah tohoto prostoru. Kostel se za pomoci dotací opravuje již pátým rokem. Postupně má nová okna a střechu, bylo opraveno jeho průčelí i strop, část fasády a dvě vitráže v presbytáři. Letošní náklady na opravy přesáhnou 700 tisíc Kč – z toho Ministerstvo kultury poskytne 300 tisíc Kč, Liberecký kraj 300 tisíc, město Jablonné 50 tisíc a Biskupství litoměřické 30 tisíc Kč. Zbytek bude hradit farnost Jablonné.

Další ze společných setkání římskokatolických duchovních a představitelů kraje by se mohlo uskutečnit příští rok. 

Fotogalerii ze setkání najdete zde.


23738

Foto: Jana Michálková