Dušičková bohoslužba na litoměřickém Městském hřbitově v roce 2023

Dominik Faustus 2.listopadu 2023

Ve čtvrtek 2. listopadu 2023 se od 15 hodin konala na Městském hřbitově v Litoměřicích tzv. Dušičková bohoslužba, kterou vedl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Nejdříve se přítomní sešli u centrálního kříže, kde biskup pronesl krátkou promluvu, při níž připomněl, že každý hrob má být označený jménem a základními daty, aby naše vzpomínka na duši nebyla jen anonymní, ale bylo jasné, za koho se modlíme. Po modlitbě u centrálního kříže se přítomní přesunuli k hrobce litoměřických biskupů, kde byla společná dušičková bohoslužba zakončena. Přítomní se pak vydali ke hrobům svých blízkých či těch, které znali, aby se pomodlili za jejich duše. Odpočinutí věčné dej jim ó Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočívají ve svatém Božím pokoji!

Čtvrtek 2. listopadu 2023, Městský hřbitov, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus