Dušičková mše svatá v litoměřické katedrále

Dominik Faustus 2.listopadu 2018
V pátek 2. listopadu 2018 sloužil v 7.30 hodin litoměřický biskup Mons. Jan Baxant spolu se členy kapituly sv. Štěpána mši svatou ze Vzpomínky na všechny věrné zemřelé obětovanou za duše v očistci.


Katedrála sv. Štěpána, 2. listopadu 2018, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus