Dušičková pobožnost

Marie Koscelníková 29.října 2010

Dušičková pobožnostV úterý 2. listopadu 2010, v den Památky všech věrných zemřelých bude v 15.00 hodin na Městském hřbitově v Litoměřicích Dušičková pobožnost, kterou povede biskup Jan Baxant.

 

Vzpomínka na všechny věrné zesnulé, Památka všech věrných zemřelých či lidově Dušičky (lat. In commemoratione omnium fidelium defunctorum), která připadá na 2. listopadu, je v římskokatolické církvi dnem, kdy se církev modlí za zemřelé.

 

Památka se slaví od 10. století, v zemích s křesťanskou tradicí je zvykem během tohoto dne či období navštívit hřbitova rodinný hrob a rozsvítit na něm svíčku či položit živé květiny, což má symbolizovat víru ve věčný život a demonstrovat přesvědčení, že život hrobem nekončí.

Památka věrných zemřelých se slaví den po slavnosti Všech svatých. V České republice je vzpomínka na všechny naše zemřelé vedle Vánoc největším společně prožívaným dnem, který věřící i nevěřící spolu „slaví.

Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici, vzpomínka na mrtvé je součástí každého slavení eucharistie Památku věrných zemřelých zavedl roku 988 clunyjský opat Odilo († 1048 ), který se takto snažil čelit přetrvávajícím pohanským obřadům. Ve 13. století se tento zvyk rozšířil po celé západní církvi. V Aragonii začali kněží slavit v ten den tři mše za zemřelé; tento zvyk potvrdil papež Benedikt XIV. (1748) a rozšířil pro všechny kněze ve Španělsku, Portugalsku a Latinské Americe. V roce 1915 Benedikt XV. toto dovolení rozšířil pro celou církev.