Dušičková pobožnost na hřbitově v Litoměřicích

Jana Michálková 3.listopadu 2017

Dušičková pobožnost (den Památky zesnulých) s litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem, generálním vikářem Mons. Martinem Davídkem, proboštem litoměřické katedrální kapituly J.M. can. Jiřím Hladíkem O.Cr. a děkanem litoměřické městské farnosti J. M. can. Józefem Szeligou; 2. listopadu 2017, městský hřbitov – hlavní kříž hřbitova, který byl po mnoha letech nově obnoven, a biskupská hrobka, Litoměřice

Foto: Jana Michálková