Dušičková pobožnost na litoměřickém hřbitově s přeletem dvou gripenů

Dominik Faustus 3.listopadu 2018
V pátek 2. listopadu 2018 od 15 hodin se na litoměřickém městském hřbitově konala dušičková pobožnost, kterou vedl biskup Mons. Jan Baxant. V tomto roce se konala pobožnost ve spolupráci s městem Litoměřice, spojena též se vzpomínkou na československého vojenského pilota z období II. světové války generála v.v. Františka Cháberu, který závěr života prožíval v Litoměřicích, kde se stal čestným občanem. Bohoslužbě na městském hřbitově předcházel čestný přelet dvou gripenů. Poté litoměřický biskup doprovázený kanovníky svatoštěpánské kapituly za přítomnosti zástupců města, letců z 211. taktické letky České armády dislokované v Čáslavi, která od roku 2012 nese čestný název "Františka Chábery", dále představitelů historických vojenských útvarů RAF a mnoha dalších návštěvníků bohoslužby, pronesl kázání a pomodlil se stanovené modlitby za duše v očistci. Poté se průvod od hlavního kříže vydal hřbitovem ke hrobu Františka Chábery, kde promluvil místostarosta Litoměřic Mgr. Karel Krejza, zástupce 211. taktické letky a vnuk generála Chábery. Po položení věnce a květin na hrob se litoměřický biskup pomodlil a odebral s průvodem ke hrobce litoměřických biskupů, kolem níž je i hrobka litoměřické kapituly a také hroby profesorů teologické fakulty, kněží, řeholníků a řeholnic a významných laiků, kteří se zasloužili o rozvoj litoměřické diecéze. Po závěrečné modlitbě biskupa nad hroby svých předchůdců zakončil bohoslužbu zpěv litoměřického chrámového sboru, který celou událost od počátku zpěvem doprovázel.   


Dušičková pobožnost, 2. listopadu 2018, městský hřbitov Litoměřice

Foto: Dominik Faustus