Dušičkové setkání kanovníků litoměřické kapituly

Dominik Faustus 7.listopadu 2019

Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 se od 10 hodin konalo setkání členů Katedrální kapituly svatého Štěpána v Litoměřicích. Setkání začalo mší svatou v katedrále, která byla věnována památce všem zemřelým členům litoměřické kapituly. Hlavním celebrantem byl probošt kapituly P. Jiří Hladík, O.Cr., který na konci mše svaté vzpomněl také na litoměřického biskupa Mons. Josefa Koukla, který by 8. listopadu oslavil své narozeniny. Kanovníci se po mši odebrali do kapitulní síně, kde projednali důležité otázky související se správou jim svěřených záležitostí, jak to vyplývá ze stanov kapituly.

Katedrála sv. Štěpána, 7. listopadu 2019, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus