Dva roky po povodni: Vzpomínkové setkání v Hejnicích

Jana Michálková 3.srpna 2012

Dva roky po povodni: Vzpomínkové setkání v HejnicíchDva roky poté, co severní Čechy zasáhla ničivá povodeň, se v Hejnicích uskuteční vzpomínkové setkání. Mši svatou jako poděkování za záchranu při povodni bude v úterý 7. srpna 2012 od 14.00 hodin v bazilice Navštívení Panny Marie sloužit R.D. Pavel Andrš. Očekávána je účast přibližně dvou set hostí včetně zástupců okolních měst a obcí.

 

Hejnice patřily před dvěma lety k těm místům, které byly začátkem srpna velkou vodou silně poškozeny. Jsou navíc spjaty se jménem zdejšího kněze Miloše Rabana, jehož maximální nasazení a úsilí pomoci lidem po povodni vedlo ke zhoršení jeho zdravotního stavu a následnému úmrtí.

Přesně po dvou letech bude ve zdejší bazilice sloužena výroční mše svatá, po ní se setkání přesune do prostor Mezinárodního centra duchovní obnovy.

 

Krátká rekapitulace

Srpen 2010

Litoměřickou diecézi postihla ničivá povodeň

Litoměřickou diecézi, zvláště Děčínsko, Liberecko a Českolipsko, postihla začátkem srpna roku 2010 ničivá povodeň. Napáchala obří škody. Zatopeny byly stovky objektů, včetně několika církevních, evakuováni lidé a několik jich také přišlo o život.

Biskup navštívil místa postižená povodní

Litoměřický biskup Jan Baxant zamířil bezprostředně po povodni, v pondělí 9. srpna 2010, do těch oblastí severních Čech, které živelní katastrofa zasáhla nejvíce, aby se osobně seznámil s rozsahem škod a povzbudil ty, kteří následky velké vody likvidovali. Navštívil Raspenavu, Hejnice a Frýdlant. Vysoce ocenil nasazení místních samospráv, záchranářů, armády a všech, kteří se s bleskovou povodní potýkali, a vyzval k pomoci a solidaritě s postiženými.

Arcibiskup Duka zamířil na Liberecko

Pražský arcibiskup Dominik Duka přijel 13. srpna 2010 do litoměřické diecéze, aby navštívil místa zasažená povodní a seznámil se s jejími následky i jejich postupným odstraňováním. Za doprovodu litoměřického biskupa Jana Baxanta a generálního vikáře Stanislava Přibyla odcestoval do Raspenavy, kde ho o aktuální situaci informoval zdejší duchovní správce farnosti Miloš Raban.

Mons. Duka ocenil činnost Diecézní charity Litoměřice a všech farních a oblastních charit a jejich aktivitu a nasazení při pomoci postiženým. Pražské arcibiskupství a Česká biskupská konference poskytly na povodňovou pomoc velkorysý finanční příspěvek.

Papež poslal zaplavenému severu Čech dar

Papež Benedikt XVI. přispěl darem 25 000 € na pomoc postiženým ničivou povodní, která v srpnu 2010 zasáhla severní Čechy. Jeho pomoc byla rychlá a konkrétní. Svatý otec takřka obratem reagoval na dopis litoměřického biskupa Jana Baxanta, který jej o situaci informoval. Finanční dar papeže (částka 625 000 Kč) byl rozdělen mezi potřebné v postižených oblastech prostřednictvím Diecézní charity Litoměřice.

 

Srpen 2011

Vzpomínkové setkání Rok poté

V Chrastavě na Liberecku se v neděli 7. srpna 2011 konala vzpomínková akce nazvaná „Rok poté. Litoměřický biskup Jan Baxant zde požehnal jedenáct nových hasičských vozů určených pro jedenáct obcí na Liberecku, které byly velkou vodou postiženy: Chrastava, Hrádek nad Nisou, Frýdlant, Raspenava, Lázně Libverda, Višňová, Heřmanice, Dětřichov, Oldřichov v Hájích, Nová Ves u Chrastavy, Bílý Kostel.