Dvacáté výročí svatořečení Anežky České

Jana Michálková, tisková mluvčí 21.října 2009

Dvacáté výročí svatořečení Anežky České Oslavy 20. výročí svatořečení Anežky České, kterou kanonizoval papež Jan Pavel II. ve Vatikánu 12.11.1989, se budou konat v klášteře a kostele Narození Panny Marie v Doksanech ve dnech 13. a 14.11.2009. Mši svatou zde bude sloužit litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

 

Program oslav:

Pátek 13. 11.

16.30 - Zpívané nešpory se sestrami premonstrátkami

17.00 - Pásmo ze života svaté Anežky, litanie

18.00 - Koncelebrovaná mše svatá s Mons. Janem Baxantem

19.15 - Jak se žije dnes v doksanském klášteře

19.45 - Eucharistická adorace kněží a za kněze

20.45 - Adorace mládeže za diecézi a povolání

21.45 - Kompletář

 

Sobota 14. 11.

8.30 - Ranní chvály

9.00 - Přednáška: Život z víry v rodině *

9.00 - Rozjímavá modlitba růžence *

9.00 - O poklad Anežky České - program pro děti *

10.30 - Koncelebrovaná mše svatá s emeritním biskupem Josefem Kouklem

12.00 - přestávka na oběd

13.30 - Koncert Pocta Anežce České

Program bude zakončen přibližně ve 14.30 hodin.

 

* současně probíhající program k výběru

Všichni jste zváni k účasti třeba jen na části programu.