Dvacet let kostela sv. Václava v Mostě

Martin Flosman 15.prosince 2009

Dvacet let kostela sv. Václava v MostěDne 9. prosince 2009 uplynulo dvacet let od vysvěcení kostela sv. Václava v Mostě. Stejně dlouho působí při tomto kostele chrámový sbor Cantores sancti Venceslai. Slavnostní mši k této příležitosti celebroval litoměřický biskup Mons. Jan Baxant v neděli 13. prosince.

Základní kámen hlavního mosteckého kostela Nanebevzetí Panny Marie byl položen v roce 1517 a měl nahradit původní kostel zničený při požáru v roce 1515, který výrazně ovlivnil budoucí architektonický vzhled města. Jeho výstavbou byl pověřen žák Benedikta Rejta Jakub Heilmann ze Schweinfurtu. Jeho zásluhou vyrostl architektonický skvost pozdní gotiky. Byl vybudován kostel s velikým halovým trojlodím a konstrukcemi vtažených pilířů, vytvářejících po obvodu kostela jednotlivé kaple. Celkový dojem umocňují kroužené klenby nad dvěma řadami štíhlých sloupů, rozdělujících prostor kostela do třech lodí. Stavba byla dokončena v roce 1594 a ve stejném roce kostel vysvětil pražský arcibiskup Zbyněk Berka z Dubé. Věž kostela byla dostavěna Jiřím Kochem v roce 1602. Během následujících čtyř staletí proběhla řada dílčích oprav a úprav, které ovlivňovala nejprve renesance a později barokní sloh. Kostel je nejvýznamnějším syntetizujícím dílem podunajské, české a saské pozdně gotické architektury.

V roce 1964 padlo definitivní rozhodnutí o likvidaci královského města Mostu a vytěžení uhlí, které se pod ním nacházelo. Současně bylo rozhodnuto o záchraně této jedinečné architektonické památky. Uvažovalo se o několika variantách, nakonec však zvítězila nejodvážnější myšlenka a tou byl přesun kostela vcelku. Celková váha břemena činila 12 000 tun a v Guinessově knize rekordů je zapsána jako přeprava nejtěžšího předmětu po kolejích. Dne 15. září 1975 začalo zdvihání a nakládání celého objektu. Samotný přesun byl zahájen 30. září. Dráha měla obloukový půdorys a byla dlouhá 841,1 m se sklonem 12,3 promile. Kostel se po ní posunoval nepřetržitě rychlostí 1,2 až 3,2 cm za minutu. Transfer byl ukončen 27. října 1975. Po zabezpečení stability a renovaci byl kostel v roce 1988 otevřen veřejnosti, ale směl sloužit pouze jako koncertní a výstavní prostor.

Zároveň byla schválena výstavba náhradní modlitebny pro potřeby věřících z Mostu a okolí. Nová stavba měla vzniknout na nenápadném, téměř skrytém místě. Chrám nesměl mít věž a na jeho exteriéru neměly být žádné výrazné náboženské symboly. Autorem projektu kostela sv. Václava byl arch. Michal Sborwitz, interiér kostela se stal dílem akademického sochaře Bořivoje Raka. Stavba byla zahájena v roce 1983. Převážnou část prací provedli farníci z Mostu svépomocně, hlavním zdrojem financování byly náhrady za církevní objekty zničené spolu se starým Mostem. Trojlodní stavba inspirovaná dispozicí raně křesťanské baziliky a románským tvaroslovím byla dokončena v roce 1989. Jednalo se o jedinou sakrální novostavbu v Čechách, která byla vybudována v normalizačním období.

O třetí neděli adventní si mostečtí farníci připomněli dvacáté výročí vysvěcení tohoto kostela spolu s diecézním biskupem Mons. Janem Baxantem, koncelebrantem byl místní duchovní správce P. Josef Hurt. Při bohoslužbě účinkoval sbor Cantores sancti Venceslai pod vedením Mgr. Markéty Gabrielové, který po skončení mše sv. přednesl koncert duchovní hudby ze svého repertoáru. Zazněl také Žalm 23, zhudebněný Ing. Jiřím Břízou, zakladatelem chrámového sboru a skladatelem liturgické hudby, dlouholetým varhaníkem v Mostě. Při této významné příležitosti mostecký chrámový sbor vydal první CD s živými nahrávkami svých zpěvů. Po koncertě následovalo setkání farníků s biskupem na faře.

800px-Most,_Starý_Most,_Přesunutý_kostel_EX.JPG 27277--resizecrop-c302x302.jpg