Dvoudenní setkání pastoračních asistentů, katechetů a laiků aktivních ve farnostech

Jana Michálková 1.června 2010

Dvoudenní setkání pastoračních asistentů, katechetů a laiků aktivních ve farnostechZveme vás na červnové dvoudenní setkání pastoračních asistentů, katechetů a laiků aktivních ve farnostech, které se koná v Hejnicích 11. – 13. června 2010 (pátek večer až neděle dopoledne) v Mezinárodním centru duchovní obnovy (MCDO).

Téma sobotní přednášky: Ekonomie a život z víry, přednášející: prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc., profesor Fakulty sociální věd UK a člen Papežské akademie sociálních věd.

Jako součást programu proběhne v sobotu od 20.00 hodin v aule MCDO divadelní představení: Divadlo jednoho herce: Miroslav Gabriel Částek - Je víra jen pro kostel? Životní příběh kněze MUDr. Ladislava Kubíčka.

Dotovaná cena za pobyt (11. - 13. června) je 600,- Kč na osobu (zaplatíte na místě).

Přihlášky (do 7. června 2010) a informace v Diecézním pastoračním centru v Litoměřicích.

Pro zájemce je též možné spojit toto setkání s duchovní obnovou v Hejnicích od 9. - 11. června 2010 (středa večer až pátek). Motto: Hospodine, hledám tvou tvář. (Žl. 27,8) Obnovu povede P. Miroslav Šimáček a  její program je uveden v příloze. Dotovaná cena za pobyt (9. - 13. června, tedy středa až neděle) je 1000,- Kč na osobu.

 

program duchovní obnovy_2010. pdf

program setkání 2010.pdf


Těšíme se na setkání s vámi

P. Miroslav Šimáček
Jakub Myšička