Ekumenická bohoslužba v litoměřické katedrále

Dominik Faustus 14.ledna 2019
V neděli 13. ledna 2019 se od 18 hodin v litoměřické katedrále konala ekumenická bohoslužba, kterou vedl probošt litoměřické kapituly P. Jiří Hladík, O.Cr. Zahájil tak přípravu na Týden modliteb za jednotu křesťanů, který vyhlásila Ekumenická rada církví od 18. do 25. ledna 2019.


Katedrála sv. Štěpána, 13. ledna 2019, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus