Ekumenické setkání v katedrále

Martin Flosman 16.ledna 2010

Ekumenické setkání v katedráleAlianční týden modliteb byl v Litoměřicích zakončen v sobotu 16. ledna společnou bohoslužbou v 17 hodin v katedrále sv. Štěpána.

V úvodu shromáždění všechny přítomné přivítal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Bohoslužbu vedl emeritní biskup Mons. Josef Koukl, který se také ujal promluvy. V ní hovořil na téma odpovědná víra.

Celé setkání se konalo na pozadí nedávného zemětřesení na Haiti. V přímluvných modlitbách přítomní prosili za všechny postižené touto katastrofou.

Přítomni byli představitelé Československé církve husitské, Církve adventistů sedmého dne, Českobratrské církve evangelické a Sboru ICHTYS. Po skončení bohoslužby se konalo společenské setkání v biskupské rezidenci.