Ekumenické setkání v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích

Marie Koscelníková 17.ledna 2011

Ekumenické setkání v katedrále sv. Štěpána v LitoměřicíchV neděli 16. ledna 2011 proběhlo v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích ekumenické setkání na závěr Aliančního týdne modliteb. Kázání přednesl biskup Mons. Jan Baxant.

 

Sekání se uskutečnilo na závěr Aliančního týdne modliteb, který v Litoměřicích uspořádala Česká evangelikální aliance. Letošní ročník zaměřili na poslední Kristova slova na kříži:

Odpusť jim, neboť nevědí, co činí (Lk 23,34).
Dnes budeš se mnou v ráji (Lk 23,43).
Ženo, hle, tvůj syn. Hle, tvá matka (Jan 19,26-27).
Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? (Mk 15,34).
Žízním (Jan 19,28). Je dokonáno (Jan 19.30).
Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha (Lk 23,46).
- těchto šest Kristových výroků z kříže bylo základem zamyšlení na každý den, která pro  alianční týden připravili členové různých církví.