Emeritní biskup Mons. ThDr. Josef Koukl - šedesát let kněžství

Marie Koscelníková 26.dubna 2010

Emeritní biskup Mons. ThDr. Josef Koukl si v kostele sv. Vojtěcha v Litoměřicích při poutní mši svaté 23. dubna 2010 připomněl šedesát let, které uplynuly od jeho kněžského svěcení.

Kněžské svěcení přijal v kostele sv. Vojtěcha v Praze Dejvicích 23.dubna 1950, ještě před svým absolutoriem na teologické fakultě.

 

Foto: Jitka Kindlová