Eucharistická pouť za kněžská a řeholní povolání s biskupem Janem Baxantem

Jana Michálková 6.listopadu 2014

Eucharistická pouť za kněžská a řeholní povolání s biskupem Janem BaxantemPravidelně první pátek v měsíci se v klášterním kostele Narození Panny Marie v Doksanech koná eucharistická pouť za kněžská a řeholní povolání. V pátek 7. listopadu 2014 za účasti litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta, hlavního celebranta mše svaté.

 

Každý první pátek se v klášterním kostele v Doksanech koná eucharistická pouť za kněžská a řeholní povolání. Začíná v 19.30 hodin posvátným růžencem a mší svatou od 20.00 hodin. Bezprostředně na mši navazuje adorace Nejsvětější svátosti oltářní. Po litaniích k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu se koná světelný eucharistický průvod na nádvoří před kostelem a po návratu do kostela následuje svátostné požehnání.