Evangelizace o „Filipojakubské noci“

Milena Davídková 30.dubna 2019

Když jsou lidé venku u ohňů a jsou vzájemně otevření, dá se s nimi mluvit, dá se třeba i evangelizovat. V Horním Tanvaldu i ve Velkých Hamrech měli zájem o rozhovor, o křest dítěte nebo třeba o modlitbu. Všichni takoví dostali kontakt na farnost. Hosté dominikán P. Jan, dvě děvčata z Vratislavi a šest farníků s farářem vyšlo do terénu poté, co se v blízkém kostele konala mše svatá i modlitba za celý počin. 
P. Pavel Ajchler

30. dubna 2019, Horní Tanvald, Velké Hamry

Foto: archiv Pavla Ajchlera