Týdenní stacionář pro seniory

Marie Koscelníková 26.října 2010

Týdenní stacionář pro senioryFarní charita v Litoměřicích nabízí typ odlehčovací služby - Týdenní stacionář v Domově na Dómském pahorku. Je určen osobám, které pečují o své seniory ve věku od 65 let. V době své přechodné nepřítomnosti, mohou této služby využít.

 

Týdenní stacionář zajišťuje kompletní péči v prostorách stacionáře.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou.

Kontakt:

sociální pracovnice Mgr. Simona Barčíková, tel.: 417 770 009,                       731 402 432, e-mail: socialni@fchltm.cz

 

sociální pracovnice Lenka Javorková, DiS, tel.: 417 770 008, 731 140 005 e-mail: lenka.javorkova@fchltm.cz