Farní charita Lovosice pořádala Tříkrálový koncert

Dominik Faustus 7.ledna 2020
Pondělí 6. ledna 2020 bylo v litoměřické diecézi ve znamení Tříkrálové sbírky. V jejím duchu se nesl také koncert v zaplněném lovosickém kostele sv. Václava, který od 17.30 pořádala Farní charita Lovosice. Před samotným vystoupením ještě moderátor Petr Urban pozval před přítomné diváky ředitelku Diecézní charity Litoměřice Růženu Kavkovou, ředitelku Farní charity Lovosice Alenu Maternovou, litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta a generálního vikáře litoměřické diecéze Mons. Martina Davídka, aby pohovořili o významu Tříkrálové sbírky, činnostech Charity a spolupráci s Biskupstvím litoměřickým. Vybraná peněžní částka z dobrovolného vstupného bude použita na spolufinancování rekonstrukce Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Lovosicích.   


Pondělí 6. ledna 2020, kostel sv. Václava, Lovosice

Foto: Dominik Faustus