Farní charita v Raspenavě opět pomáhá

Jana Michálková 11.srpna 2010

Farní charita v Raspenavě opět pomáháProstory Farní charity v Raspenavě, které během víkendu zatopila a poničila povodeň, byly vyčištěny a jsou od středy 11. srpna 2010 připraveny poskytovat pomoc lidem postiženým velkou vodou. Od ranních hodin je tu vydáváno šatstvo a obuv. Pomoc farní Charity probíhá v koordinaci s městem.

„Další službu nabízíme přímo členům záchranných složek, kteří zde pomáhají. Vyšli jsme vstříc prosbě starosty města a nabízíme hasičům a vojákům, aby si u nás, v Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích, vyprali prádlo, sdělil zdejší farář a ředitel centra doc. PhDr. Ing. Miloš Raban, ThD.

Farní charita v Raspenavě sídlí v objektu sousedícím s místní farou. O víkendu jej spolu se sklepy zdejší fary a kostela Nanebevzetí Panny Marie zaplavila voda. Ve sklepech kostela a fary dosáhla výše zhruba 180 cm. Poškozeny byly kotelna, prádelna a archiv, v přilehlém objektu prostory, které využívá farní Charita, a společenská místnost.

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, který v pondělí 9. srpna povodněni postiženou oblast Frýdlantska navštívil, vyzývá všechny lidi dobré vůle k vzájemné solidaritě a pomoci.