Farní pouť do Křemýže

Dominik Faustus 25.června 2019
V neděli 23. června 2019 doputovalo do Křemýže množství farníků a rodin s dětmi u příležitosti farní pouti. Hlavní součástí setkání byla mše svatá ke cti patronů místního kostela sv. Petra a Pavla, kterou svou hudbou doprovázela rytmická skupina a kterou celebroval duchovní správce farnosti P. Radomír Kuchař, SDB. Po bohoslužbě bylo za kostelem připraveno pro děti divadelní představení a odpoledne končilo agapé u společného ohně. 


Kostel sv. Petra a Pavla, 23. června 2019, Křemýž

Foto: Dominik Faustus